GO Blog | EF Blog Hong Kong
EF Education First最新旅行、語言課程和海外文化資訊
Menu

出國留學準備的12個必睇貼士!

出國留學準備的12個必睇貼士!

出國留學係一個一生難忘嘅冒險。無論是長期留學或係短期遊學,都需要作好基本準備。我地準備咗12個必須知道的出國留學前準備,睇睇你準備好未?

 1. 好好預算旅費

根據經驗,旅行洗錢總係多過幻想一大截。而家唔少地方都會收信用卡,但記得都要兌換足夠現金! 有好多時去到小店,信用卡或紙弊面額太大都可能不被接受。想到海外ATM提款嘅你,記得係飛前開返海外提款功能,同時都要留意當地銀行係唔係真係支援你所用嘅卡種提款! 就以南美洲,甚至歐美某啲國家為例,銀聯咭係禁唔到錢架!

 1. 安排機場接送

唔想落機都仲要搵車? 可以先請學校安排好機場到住宿或學校嘅接送服務。如果比較想搭公共交通,請確保事先研究幾個不同選擇。外國巴士班次比較疏,你都唔想到時臨急又搵唔到車架。

 1. 購買保險

遊學顧問通常都係查詢旅遊保險意見的好對象。除此之外,你仲可以聯繫自己用開嘅保險公司,了解自己平時用開保險嘅保障範圍同不同計劃以作參考。

 1. 準備好****重要文件

重要文件例如護照、保險資料、信用卡資訊記得要帶多份係身,順便放埋係電話或者網上! 可以的話留一份放係屋企俾人保管。如果真係出左咩事例如唔見護照,都可以更快捷做好補領程序,唔洗心荒荒!

 1. 了解你的目的地

Plan 行程可算係最令人興奮又攰嘅過程! 唔係要你plan哂每日幾點要做乜,但提前了解所在地景點可以幫助你充分利用旅行時間,規劃行程。睇多少少文化風土人情,旅行感受都會更深!

 1. 執行李

首先,要查清楚航空公司所規定行李重量和尺寸限制。睇埋我地既執行李小貼士! 手提行李最好放入必需品,包含轉插同一套換洗衣物,以免遇到行李延誤。如果會係目的地逗留較耐,你可以到目的地再買日常用品,咁就帶少啲野啦。

 1. 學習基本****單字

當你睇緊呢篇 Blog,都應該準備好飛去旅行學語言。咁不如稍微準備下簡單對答,令旅程更輕鬆!

 1. 取得必要的處方

如果你需要服用處方藥物或隱形眼鏡,請確保自己已經為整趟旅程準備好充足數量,或是能在國外使用的處方。

 1. 寫下重要號碼

身處手機時代,我地好少會記得電話號碼─甚至密碼。係海外期間,你可能需要使用新手機或者係學校登入電腦。唔想到時個腦先一遍空白? 直接寫低幾個重要電話號碼同密碼(或者密碼提示),咁就萬無一失。

 1. 了解手機話費方案

根據係海外停留嘅時間,你可以選擇係出發前或者到當地先購買電話咭。唔少機場一出閘已經會有電訊公司,可以即刻辦理電話咭。當然如果想方便起見,出發前買定電話咭都係好選擇。

 1. 向寄住家庭問好

如果你係住寄宿家庭或者有室友,係出發之前先自我介紹傾個計啦。而且每個人都喜歡禮物,所以何不再為自己加加印象分,帶一啲有特色嘅紀念品,打開完美嘅旅程?

 1. 保持興奮

係出國留學前,無論係新手定係旅行達人,需要準備嘅野非常多。但不論你去過幾次旅行,都要記住保持興奮 ─ 咁先可以開開心心開展旅程!

如果你已經準備就緒? 咁就馬上起行啦!

和我們一起出國海外留學資訊
從GO newsletter 獲得更多旅行、語言及文化資訊註冊

透過語言學習探索世界

了解更多